Ferske egg fra Ek Gårdspakkeri

honserietModerne løsdriftshønserier sørger for at hønene har god plass og bevegelsesfrihet. Anleggene har optimal ventilasjon for økttrivsel. Hønene velger selv hvor de vil oppholde seg, de sandbader ved behov og går til ro om kvelden på vagler.

Det er et kjent faktum at fôr-sammensetningen har betydning både for hønenes helse og trivsel, såvel som kvaliteten på eggene. For å ivareta dette på best mulig måte spesialproduserer vår lokale mølle et optimalisert vegetabilsk fôr etter Ek Gårdspakkeriets egen fôrresept.

Alle anlegg tilknyttet Ek Gårdspakkeri ligger i Norge. Ferskere egg, gulere plommer og god smak kjennetegner egg fra Ek gårdspakkeri AS.

egg